SAP ile Entegre Tedarikçi Yönetimi

Başvuru Yönetimi

JetSRM ile yeni tedarikçi edinimi süreçlerinizi tamamen dijital olarak gerçekleştirebilirsiniz. Aday tedarikçiler portal üzerinden gerekli bilgileri ve belgeleri kolayca paylaşarak başvuru sürecini tamamlayabilmektedir. 

Portal üzerinden gelen tedarikçi başvuruları ile ilgili tüm bilgiler merkezi sistemde saklanmaktadır. Bu verileri otomatik olarak ERP sisteminize veya diğer uygulamalarınıza da aktarabilmeniz mümküdür

İhale, Fiyat Analizi ve Onay Yönetimi

Tedarikçiler ile işletmeniz arasındaki tüm teklif ve onay süreçlerini portal üzerinden yönetebilirsiniz. Onay hiyerarşileri ve bütçe departmanının onayından sonra satınalma siparişi otomatik olarak ERP sisteminizde oluşturulur. hale yönetimi modülü ile portal üzerinden farklı ihale türleri düzenlenir ve ihale süreçleri çevrimiçi yönetilir.

Tedarikçi Yönetim Yazılımı

Sipariş Yönetimi

Sipariş yönetimi modülü ile bir sipariş sürecinin tüm döngüsü portal üzerinden takip edilebilir ve yönetilebilir. Sipariş bilgileri, revizyon talepleri, sipariş notları, fatura ve sevkiyat bilgileri, sipariş durumu ve diğer tüm bilgilere tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Grafik Yönetimi

Grafik yönetimi modülü, ambalaj sektöründeki tedarikçileriniz ile işletmeniz arasındaki grafik süreçlerini tasarım aşamasından baskı aşamasına kadar yönetebilmenizi sağlar.

Tedarikçi Grafik Yönetimi
Tedarikçi Sözleşme Yönetimi

Kalite ve Sözleşme Yönetimi

Bilgi formları ile tedarik süreçlerinizin kalitesini ve tedarikçilerinizin performansını ile kolayca değerlendirebilir ve takip edebilirsiniz. Ayrıca tedarikçilerinizin sertifikaları ve analiz belgeleri de sistemde saklanmaktadır. Portal ile sözleşme süreçlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Aksiyon Yönetimi

Aksiyon yönetimi modülü ile belge taleplerinizi tedarikçilerinize en hızlı şekilde iletebilmek için portal üzerinde aksiyonlar oluşturabilirsiniz. Şikayet ve uygunsuzluk bildirimleri de aksiyon yönetimi modülü altında yönetilmektedir.

Tedarikçi Portali
Tedarikçi Sözleşme Yönetimi

Ar&Ge Yönetimi

Ar-Ge yönetimi modülü ile tedarikçilerle numune süreçleri uçtan uca yönetilebilmektedir. Tedarikçilerden numune tarihi talep edilir. Numune geldiğinde şartlı kabul ve onay işlemleri ile süreç tamamlanır.  Ar-Ge süreci devam eden bir siparişin sipariş yönetimi modülünde ilerlemesi durdurulur. Önce Ar-Ge süreci tamamlanır daha sonra sipariş yönetim süreci başlar.

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçi değerlendirme kriterleri, iş ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde dinamik olarak belirlenir. Bazı kriterler, SAP entegrasyonu ile otomatik olarak elde edilirken, diğer kriterler portal üzerinde yapılan işlemlerden elde edilen verilere dayanarak puanlanır. Bu sayede, tedarikçilerinizin performansını etkileyen faktörleri detaylı bir şekilde analiz edebilir ve sürekli iyileştirme için somut verilere dayalı kararlar alabilirsiniz.

Tedarikçi Portali
mdp logo

JetSRM Tedarikçi Portali bir MDP Group markasıdır.